DE OEKRAINERS ONTEIGEND ! DE AMERIKANEN STRAKS OOK ? (Paul Craig Roberts)


Juni 4 2015, Een artikel van Paul Craig Roberts vertaald in het Nederlands.

Afgelopen 15 maanden hebben de Oekrainers moeten boeten voor de “Coup van Washington” met vele doden, amputatie van hun grondgebied en gebroken economische/politieke betrekkingen met Rusland, hetgeen de Oekraine zijn gesubsidiëerde energie heeft gekost. Nu verliezen zij ook nog hun pensioenen en missen de uitbetalingen van sociale steun. De Ukraïensche bevolking staat aan de rand van het graf.

Op 1 juni kondigde TASS-nieuws agentschap aan dat de Oekraïne betaling van pensioenen gestaakt had. Veteranen uit de 2e Wereldoorlog, mensen met invaliditeit en slachtoffers van Chernobyl krijgen voorlopig niets meer. Volgens de reportage heeft Kiev ook afgeschaft de subsidie op transport, gezondheidszorg, voorzieningen en subsidies voor de Nazi-kampslachtoffers en voor mensen met decoraties uit de Sovjetperiode. Compensaties voor families met kinderen, die leven in de gebieden, die besmet zijn met de straling van de Chernobylramp zullen ook niet langer meer worden uitbetaald. De parlementaire oppositie in de Oekraïne meent, dat de Officier van Justitie een onderzoek moet lanceren tegen premier Arseniy Yatsenyuk vanwege het actief promoten van de wet op de afschaffing van de privileges.

Men moet hierbij opmerken, dat hiermede het vloerkleed weggetrokken wordt onder de oude generatie in de Oekraïne ! Zogenaamde “OPVRETERS”, zij worden aldus verwezen naar de mesthoop.

Voelen de bedrogen Maidan-studenten, die daar protesteerden zich nu misschien schuldig aan de vernietiging van het sociale vangnet  van hun grootouders ?   Of geloven  deze dwaze idioten nog steeds in de door Washington georkestreerde Maidan-revolutie ? De misdaden waar deze stomme studenten medeplichtig aan zijn, zijn werkelijk afschuwelijk .

Yatsenyuk of  Yats  zoals Victoria Nuland hem pleegt te noemen, is  de Washington-harlekijn, die het US State Department  uitkoos om de marionetten regering te leiden, die Washington heeft ingesteld. Yats klinkt precies als een Republikein van de rechtervleugel wanneer hij pensioenen, subsidies en sociale tegemoetkomingen benoemt tot “privileges”. Dat is de Republikeinse visie op sociale zekerheid en gezondheidszorg, programma’s, die betaald worden uit de inkomstenbelasting van de werkende Amerikaan. De Republikeinen stalen de opbrengsten uit de inkomstenbelasting en besteedden deze aan hun oorlogen, die Wall Street en het militair-industrieel  complex verrijken, en nu geven zij dan de schuld van Amerika’s fiscale problemen aan het subsidie & liefdadigheidssysteem.

Heeft Monsanto recht op het “privilege” van GMO-voedselproductie ? Heeft de zoon van V.P.Biden terecht het privilege om het oppervlakte- en grondwater te vervuilen met zijn smerige fracking-praktijken  ? Zijn de buitengewone kosten, die de Oekraïners moeten opbrengen door deze plunderingen soms ook ‘n privilege?Het lijkt mij een retorische  vraag! Dit zijn geen privileges ! Dit is de werking van de vrijemarkteconomie, die zoveel mogelijk goederen voor zoveel mogelijk mensen creëert. (Voor de goede verstaander zij nog opgemerkt, dat  dit laatste als satire bedoeld is )

De nieuwsreportage vermeldt niet of de afgeschafte “privileges” deel zijn van een hervorming, die het oude systeem door een nieuw  sociaal hulpsysteem zal vervangen. Misschien is dat zo, maar omdat dit alles moet dienen om de financiële conditie van de Oekraïne te stabiliseren, ligt ‘t voor de hand dat dit geld voorlopig vloeit in de kassen van het IMF en de westerse banken. In de Oekraïne,net zoals in Griekenland zal het meegaande en naïeve volk, dat redding verwachtte van de eenheid met het Westen, in de afgrond worden geduwd.                                         Rusland zal natuurlijk de schuld krijgen, ik kan nu al opschrijven wat de woorden zullen zijn van de New York Times en de Washington Post, de woorden van Obama, CNN en Fox News. Maar hetzelfde geldt voor de intelligente lezer.                            Van hetzelfde laken een pak is ook de doorgaande situatie in Groot-Brittannië ,Italië ,Spanje ,Portugal en de VS. In Groot-Brittannië is alles wat Labour bereikte over tientallen jaren, weggeroofd, en dat niet alleen door de conservatieven, maar ook door Labour-chef  Tony Blair in eigen persoon.   Tony Blair heeft zijn kiezers verkocht voor geld en is nu lid van de 1 procent rijke bovenlaag. Bill Clinton deed  hetzelfde. Bill en Hillary konden 3 miljoen dollar besteden voor het huwelijk van hun dochter, bijna een wereldrecord, vele Hollywood-huwelijken werden hierbij in de schaduw gesteld. Obama is nu al rijk, terwijl hij nog in zijn ambt is.    De trouwe vazallen van Amerika : Merkel, Hollande, en Cameron kunnen eveneens grote rijkdommen tegemoet zien.

Karl Marx had gelijk toen hij zei, dat geld alles corrumpeert.  Alles wat tot het gebied van waren gaat behoren wordt gekocht en verkocht voor geld. Als geld de enige maatstaf wordt voor een individu, zijn de mensen dus gecorrumpeerd.  En dat is nu de onbehaaglijke situatie in de westerse wereld.                                                                                                               Waar in het westen is Uw rijkdom, klein of groot nog veilig ?       Nergens !                  Washington heeft de financiële privacy overal in het westen opgeheven. Washington heeft zelfs Zwitserland gedwongen om zijn eigen wetten geweld aan te doen zodat zij voldoen aan de absolute wens van Washington, dat er geen enkele financiële privacy mag bestaan.  Decennia lang zijn Amerikanen genoopt hun vreemde bankrekeningen op te geven bij hun inkomstenbelasting. Zelfs als men een gouden munt in een overzeese banksafe bezit moet  men dit opgeven. Eénmaal bekend bij de overheid kunnen deze bezittingen worden geconfisqueerd.  Een verklaring of een beschuldiging of i.d. en Uw fortuin is gevlogen.

De drukpersen voor geld hebben hard gedraaid voor de US Treasury en de Federal Reserve, tenzij Rusland en China vazalstaten worden zal op enig moment de dollar in waarde dalen. Als dat gebeurt kan de Federal Reserve niet langer doorgaan met het creëren van geld voor de behoeften van Washington.                                              Waar zal het geld vandaan moeten komen ? Het zal uit de Amerikaanse pensioenen komen ! Pensioenen worden belastingvrij opgebouwd en deze vermeerdering zal geheel of gedeeltelijk worden geconfisqueerd om verlies van belastinggeld te compenseren, ook weer zo’n “privilege”.                                                Dat confisqueren werkt voor een jaar. Maar wat gebeurt het volgende jaar als de dollar wankelt op de valutamarkt door overmatig aanbod ?                                                               Het antwoord is dat een ander brok van de Amerikaanse pensioenen en ik heb het over private pensioenen, geconfisqueerd zal worden, daarmee zal het financiële systeem gestabiliseerd worden. Sociale Zekerheid is tegen die tijd een mooie herinnering geworden.                     Alicia Munnell, die mij vervangen heeft als assistent secretaris (bij de Treasury van de Economische Politiek in de Clinton Periode) heeft vele jaren geleden confisquering van private pensioenen aangeprezen ( inclusief de IRA 401K – individual retirement account-) teneinde  de US-regering te compenseren voor het verlies aan belasting-revenuen. Alicia heeft nu een makkelijk baantje bij een Oostelijke Universiteit (Boston) waar ze nog steeds doorgaat om te pleiten tegen Uw pensioen. De gezamenlijke aanval van Clinton-democraten op private pensioenen en conservatieve Republikeinen op  publieke pensioenen betekent, dat geen enkele Amerikaan nog een behoorlijk pensioen tegemoet kan zien.De Amerikanen zijn nog slechts een presidentsverkiezing verwijderd van het verlies van hun pensioenen en het maakt niet meer uit op wie zij zullen stemmen.

Economische zekerheid is iets van het verleden. Zekerheid was een product van de VS toen het de enige voortvarende economie was na de tweede  Wereldoorlog. In die dagen geloofden de corporatie evenals Washington dat de bedrijven verplichtingen hadden niet alleen tegenover aandeelhouders maar ook tegenover personeel, klanten en tegenover de gemeenschappen waar zij hun wortels en plaats in hadden. Dit betekende welvaart voor allen en niet alleen maar zoals vandaag voor de directie en de aandeelhouders.                           Verdedigers van uitbuiting beweren dat de rijken rijker zijn omdat zij slimmer zijn. Maar de domheid van de rijken is overal zichtbaar. De hebzuchtige dwazen  hebben hun VS-thuismarkt ten gronde gericht. Werkelijk hoe stom kun je zijn? De Amerikanen zijn door het verplaatsen van werkzaamheden naar lage-lonen-landen weggedrukt van goed betaald werk als fabrieksarbeiders of software-ingenieurs naar functies als serveerster, barkeeper, handelsklerk en parttime Walmart personeel zodat de corporaties en trusts  winstverbetering krijgen, hoe kan deze koopkracht gehandhaafd blijven bij een dergelijke maatschappelijke koers. Wie neemt de spullen af om deze winst te onderhouden ? Niet de Amerikanen, die daarvoor het inkomen niet meer hebben ?   Het geloof dat verspreid werd door Wall Street en aaandeelhouder-guru’s dat de bedrijven uitsluitend de verantwoording hebben tegenover eigenaar en de directie heeft de Amerikaanse economie om zeep gebracht.  Door de productie naar lage-lonen-landen te verplaatsen, hebben de corporaties de inkomens vernietigd die de consumentenmarkt onderhielden. Bijvoorbeeld de inkomens die bij de productie van Apple-computers horen, i-pads en i-phones, zijn in China ( Amerikanen hebben niet de inkomens die corresponderen met de producten die Apple wil verkopen. Het bestaan en de carriére van de Amerikanen is al weggeroofd en nu komt het pensioen aan de beurt. De Oekraïener wordt geëxploiteerd , de Grieken, de Britten, de Amerikanen ook.

Waar het Westen een stempel drukt worden de bevolkingen uitgebuit. Afpersing van de velen voor de weinigen is het waarmerk van het Westen, het is een gedegradeerd, corrupt en instortend bouwwerk.

Advertisements

Published by

modilanto

making paintings/illustration in vectors and pixel also on yoors website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s